Pages

Monday, 3 December 2012

Syarat-Syarat Tayammum


Syarat-syarat Tayammum

1.    Bertayammum apabila masuk waktu solat

2.    Telah berusaha untuk mendapatkan air  atau tidak dapat  menggunakan air.

3.    Menghilangkan najis sebelum melakukan tayammum.

4.    Hendaklah menggunakan debu tanah yang suci bukan yang mustakmal.

5.    Sekali bertayammun hanya untuk satu solat fardhu sahaja.

No comments:

Post a Comment